November 6, 2005

DANISH RAP TUNE VERSE ONE

HVID SJOKOLADE
Det er kronisk fastelavn i Kongens København
så jeg hygger mig og smiler bredt til skygger uden navn
vader gennem gaderne og inhalerer smoggen
ser på flokken af børn der leger krig i boligblokken
rådhusklokken spiller en melodi da jeg svinger døren op
til den cafÈ hvor jeg ska’ møde Lasse kl. 9
jeg bestiller det jeg vil og et par ekstra ting
da han kommer ind og ser sig omkring
en masse danske Jim Morrison provinsplagiater
snakker om LSD og onde FN-soldater
og på MTV viser de en video med et pivet
engelsk rockband i sort der er åh så træt af livet
gennem dagligdag og armsved, røgslør og trendyhed
finder jeg det sted Tom sidder og slår mig ned
MY TRANSLATION
Its a chronic festival in the King's Copenhagan
So I feel good and smile wide at shadows without names
walking through the streets and inhaling the smoke
I see a flock of kids playing war in the townsquare
the townhall clock plays a melody as I swing the door open to the cafe
where I shall meet Lasse at 9 O'clock.
I order what I want and some extra things
then he comes and looks about
A bunch of danish Jim Morrison wanna-be's
talk about LSD and evil UN soldiers
and on MTV they play a video with a (something)
english rockband the kind that is oh so tired of life
through day-to-day, body odor,(something), (something)
I find the place where Tom sits and plop myself down

Posted by at November 6, 2005 4:30 PM