November 10, 2005

Ying og Florence dialogue

Ying: Hvor tit snakker du dansk uden klassen?
Flo: Jeg tale dansk naesten aldrig uden klassen. Jeg lad være kende en ellers hvem taler dansk. Min mor taler engelsk og mig far taler englesk og spansk. Hvad med dig?
Ying: Jeg ogsa naesten aldrig taler dsansk uden skolen. Migh bekendte er indlæring fransk og tysk. Jeg engang imellem skrive breve i dansk hen til sammenblande mig bekendte.
Flo: Jeg tale dansk i klassen og hvor jeg lave mig hjemmearbejde.
Ying: Måske vi kunne skik taler dansk sammen engang?
Flo: Ja , Jeg ville gerne at.

Posted by at November 10, 2005 1:14 AM