November 2008 | Main | January 2009

December 26, 2008

Furry Boarder

img_1438.jpg


img_1440.jpg


img_1439.jpg

Posted by s-gang at 10:38 PM

Sledding

img_1364.jpg


img_1382.jpg

Posted by s-gang at 12:14 AM

December 21, 2008

Cat of a different color

img_1345.jpg


img_1336.jpg

Posted by s-gang at 9:08 PM

Sunday morning, 6 a.m.

img_0018.jpg

img_0020.jpg

Posted by s-gang at 12:25 PM

December 19, 2008

Pink Sundog

img_1309.jpg

Posted by s-gang at 6:29 PM

December 2, 2008

Christmas on stage (1950)

img_1110.jpg


img_1111.jpg


img_1113.jpg

Posted by s-gang at 11:22 PM