« What is Needed for the Website? | Main | Chairs of the Government of Finland and David and Nancy Speer Visiting Professorship »

Suomen kielen ja kulttuurin professuuri Tarton yliopistoon

University of Tarto, Estonia, has decided to establish a Professoriship in Finnish Language and Culture August 1, 2006.

Tarton yliopistoon perustetaan Suomen kielen ja kulttuurin professuurin ensi syksystä alkaen. Professuuri täytetään yhteistyössä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn kanssa, joka osallistuu viran palkkakustannuksiin. Suomi on lähettänyt Suomen kielen ja kulttuurin lehtoreita Tarton yliopistoon vuodesta 1989.

Tarton yliopiston rehtori Jaak Aavisoo ja CIMOn johtaja Ulla Ekberg allekirjoittivat professuuria koskevan yhteistyösopimuksen 25. tammikuuta 2006 Suomen Tallinnan suurlähetystössä. Professuurin perustamisen taustalla on Viron Suomen suurlähettilään Jaak Jõerüütin ja varatuomari Esko Ollilan vuonna 2003 tekemä selvitys Viron ja Suomen välisestä kulttuuriyhteistyöstä ja sen suositukset.

Viron opetus- ja tiedeministeriön perustama professuurin täytetään 1. syyskuuta 2006 alkaen. CIMO julistaa tehtävän haettavaksi Suomessa.

Suomen kielen ja kulttuurin professorin tehtävänä on organisoida oppiaineen opetus ja tutkimus. Lisäksi professori antaa opetusta ja ohjausta erityisesti maisteri- ja jatko-opintotasoilla. Professuuri sijoitetaan humanistisen tiedekunnan viron ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen osastoon.