November 8, 2004

Zaterdag kwam een speciale editie uit van Newsweek, waarop ik een abonnement heb. Meer dan 80 bladzijden over de verkiezingen. give it a
rest won't you.... Q ligt al twee weken op mijn nachtkastje en ik zit nog niet eens
aan pagina 50, dus denk ik niet dat ik 80 bladzijden verkiezingsnieuws de baas kan, maar op de bus naar school deze morgen toch even in het blad gegrasduind
en in het openingsartikel staat een quote die volgens mij de nagel op de kop slaat:

"Hardly a philosophical man, and certainly not an intellectual, this Bush nevertheless succeeded by propounding big ideas—moral or strategic—and by turning every argument about domestic policy or war into a Manichaean clash of conflicting world views. The war in Iraq wasn't just a way to fight terrorism, but a means to spread liberty across the planet. Tax cuts weren't just stimulative, they were the emblems and engines of freedom. When Kerry raised questions about the disappearance of high-potency explosives at Al Qaqaa ammo dump in Iraq, Bush called the criticism an unpatriotic attack on the military—and got away with it. "The Bush campaign turned everything into a matter of an ultimate choice between right and wrong," said GOP strategist Tony Fabrizio. "They painted bright yellow lines everywhere. It was brilliant."

In al het misprijzen dat Bush aan jullie kant van de Atlantische oceaan opwekt, wordt dit misschien over het hoofd gezien, dat bush de ideologie, het Grote Verhaal, terug in de politiek gebracht heeft. Nu is het in een tweepartijenstelsel
altijd veel meer te doen om de verschillen dan de gelijkenissen dan in ons systeem het geval is, maar toch,... Toen ik in het voorjaar een beetje de verkiezingscampagne in Belgie volgde viel me toch op hoe de traditionele partijen allemaal eenheidsworst produceren, en dat partij-ideologen plaats hebben gemaakt voor populaire talking heads die allemaal min of meer hetzelfde verhaal vertellen. Beetje saai toch allemaal. Ik zou zeggen, haal de socialisten van de oude stempel, de pilarenbijters bij de kaloten en de cut-throat liberalen van stal en misschien kunnen we bij ons na de verkiezingen ook uitpakken met een verkiezingsspecial van 80 bladzijden.


Posted by vana0047 at November 8, 2004 5:31 PM