November 9, 2004

Bush gestopt

Ook hier een belangrijke uitspraak van een rechbank vandaag. Wat de internationale gemeenschap niet kan, kan het Amerikaanse rechtssysteem wel: Bush en co doen inzien dat internationale verdragen niet zomaar met de voeten kunnen getreden worden. Vandaag heeft een rechtbank beslist dat niet zomaar spoorslags kan worden aangenomen dat de gevangenen in Guantanamo Bay enemy combatants zijn (op wie Geneve conventie niet van toepassing is) en geen prisoners of war (wel Geneve conventie bescherming).

Posted by vana0047 at November 9, 2004 2:07 PM