February 19, 2005

Nog een cultureel verschilletje...

Vorige week kwam er een kandidaat voor een positie aan mijn faculteit een bezoek brengen aan onze universiteit. Zo'n bezoek is in feite een uitgebreid sollicitatie gesprek, de kandidaat stelt zijn onderzoek voor, praat met verschillende andere professoren, de decaan, etc. Bij zo'n bezoek wordt er ook steevast tijd uitgetrokken voor een ontmoeting met de graduate students. Als graduate students hebben we -op papier althans- een stem in het aanwerven van nieuwe faculty members; er wordt voor elke positie een search committee opgericht dat dan zogezegd zijn input mag geven over de geschiktheid van deze of gene kandidaat. Meestal zijn dat graduate students die hier nog niet zo lang zijn en niet beseffen dat als puntje bij paaltje komt hun input vrolijk genegeerd wordt.

Anyhow, vorige week was er weer eens een kandidate op bezoek. Omdat er die dag niet veel graduate students beschikbaar waren vroeg een van mijn collega's of ik het niet zag zitten om langs te komen bij de ontmoeting met de kandidate.
Normaal gezien blijf ik daar van weg, binnenkort studeer ik hier toch af dus vind ik dat de studenten die hier nog een paar jaar moeten afleggen maar moeten uitmaken of ze een kandidaat zien zitten of niet. Bovendien is die zogenaamde graduate student input vooral window dressing die niet zwaar doorweegt bij de eindbeslissing. (Of misschien spreekt hier wat frustratie omdat ik zelf nooit gevraagd ben voor zo'n commissie. Die commissies worden altijd zorgvuldig samengesteld op basis van diversiteit, als white male heb je minder kans om daarvoor gevraagd te worden).

Maar het is altijd wel een kans om wat aan "networking" te doen, wat tips te vergaren ivm solliciteren, etc. De kandidate in kwestie was een vrouw van in de vijftig, die lang als reporter gewerkt had en uiteindelijk haar PhD behaald had. Een sympathieke madam. We waren slechts met drie studenten en de kandidate, en ik weet niet of het daardoor kwam of niet, maar binnen de vijf minuten lag iedereens privé leven daar te grabbel. Ik vroeg aan de kandidate waarom ze destijds aan haar doctoraat begonnen was en nadat ze wat cliché antwoorden gegeven had voegde ze er aan toe "and my husband hit his mid life crisis, and decided that not only needed he a newer car, but also a newer wife, and left me for some one who could have been his daughter." OK. Too much information, maar Amerikanen zitten er niet mee om een wildvreemde hun hele levensverhaal toe te vertrouwen. Net tevoren had zij mijn gevraagd wat ik plande te doen nadat ik afstudeer. Nu is mijn werkelijke plan nog wat in Minneapolis to blijven to Heather afstudeert en daarna proberen iets te vinden waar we beiden aan de bak kunnen, maar ik zag het niet zitten om daar over mijn privé leven te beginnen dus gaf ik maar een run of the mill antwoordje, maar zo werkt een Amerikaan dus niet, die flapt er meteen alles uit.

Een andere studente voelde zich geroepen om ook haar duit in het zakje te doen. E. is een bijna vijftig jarige vrouw, die jarenlang als secretaresse heeft gewerkt op onze faculteit en die haar bestaan wat nieuw leven probeert in te blazen door ook PhD studies aan te vatten. Zonder veel succes overigens. Nu is haar privé leven ook nogal woelig geweest de laatste jaren. Lang verhaal kort. Haar man waarmee ze vijftien jaar getrouwd was en die een opleiding voor priester volgde had zich bekeerd, niet tot een andere godsdienst, maar tot het andere geslacht. Hij verliet haar, liet haar achter met een berg schulden, reeg de boyfriends aaneen in de Minneapolis party scene en kwam uiteindelijk voor fraude in de gevangenis terecht. Uren en uren heb ik al luisterend oor moeten spelen voor haar....

Toen de kandidate haar ontboezeming deed, zag ik E. als het ware opveren en ik wist meteen wat er aan zat te komen. Ze moest en zou haar verhaal doen. Asjeblief niet, laat ons het gezellig houden dacht ik nog, maar te laat, daar was E. al de story of her life aan het vertellen. Gelukkig kwam de secretaresse van de directeur net binnen, de kandidate werd verwacht voor lunch met een paar hoge pieten. Benieuwd welke vuile was daar werd buiten gehangen....Posted by vana0047 at February 19, 2005 4:58 PM