December 15, 2005

merry christmas or happy holidays

Opnieuw een sneeuwstorm op ons dak gekregen. Sneeuw blijft de max. Het wordt dus zeker een witte kerst, of moet ik misschien "witte feestdagen" zeggen? Het doorgeslagen politiek correcte denken
wil hier immers dat in winkels en in het straatbeeld niet meer naar het christelijke kersfeest wordt gerefereerd, maar dat het minder exclusieve "happy holidays" wordt gehanteerd. Het heeft hier tot nogal wat stof tot discussie geleid. Op de radio, op TV, in de krant, iedereen heeft het er wel over. Het is natuurlijk zo'n onderwerp waarbij de meerderheid zich de slachtofferrol kan aanmeten, en "rechts" Amerika maakt van de gelegenheid dankbaar gebruik to fight the popular fight tegen al die progressieve azijnpissers die kerstmis willen ontjezussen. Soms moeten de lefties hun battles beter kiezen.

Posted by vana0047 at 1:07 AM

October 19, 2005

de druppel

Na een jaartje law school heeft heather wat de schifting doorgevoerd in haar vriendenkring en zijn er een paar irritante exemplaren van tussen gevallen. Zondag studeerde ze samen met D. in de koffieshop bij ons in de buurt. D. is een sympathieke gast, die niet zoals zovelen zijn diploma wil aanwenden om zo snel mogelijk rijk te worden, maar zich wil inzetten voor de rechten van de indianen. De meeste studenten rechten vangen hun studie aan met soortgelijke goede intenties, maar eens de schulden zich opstapelen (drie jaar law school kost al gauw zo'n 100.000$) en de grote firms met vette contracten staan te zwaaien moeten de idealen het vaak afleggen tegen the green devil. Eigenlijk is er geen enkele reden dat rechten studeren hier zoveel moet kosten tenzij om would be wereldverbetaars in de pas te doen lopen.

D. is echter nog niet gezwicht voor de lokroep van het geld en mede daardoor kan Heater het wel met hem vinden. Hij is een redelijk relaxte kerel die op tijd en stond een pintje drinkt. D. had wel wat verontrustend nieuws op zondag. Een paar weken terug had hij een bezoek moeten brengen aan de spoedgevallen omdat zijn vrienden een hele hoop stoelen en ander meubilair op hem hadden gestapeld terwijl hij uitgeteld op de grond lag. Daarbij hij zich aan het hoofd verwond. D. had dat altijd nogal filosofisch opgepakt, met een soort van dit-kan-nu-eenmaal-gebeuren attitude. Dat dit natuurlijk niet zomaar gebeurt, daar ging hij los aan voorbij. Je valt niet zomaar uitgeteld in een dronken coma in slaap in iemands living, en een toren van meubilair komt niet zomaar op je hoofd terecht, maar D vertelde het alsof dit allemaal het gevolg was van een speling van het lot. Maar zondag was D te weten gekomen dat zijn vrienden niet alleen dat meubilair op zijn dronken lijf hadden gestapeld, maar dat ze ook nog eens op dat meubilair waren beginnen springen. Dat vond D. er wel een beetje over. Dat je een zetel op mijn zatte kop zet, tot daar aan toe, maar er dan nog eens in gaan zitten, dat kan toch niet. Misschien moet D. zijn vrienden een beetje beter kiezen.


Posted by vana0047 at 9:53 AM

June 22, 2005

harsh truth

Kent iemand Soul Asylum nog? Van het monsterhitje Runaway Train en daarna een lange tijd niks meer. Waarvan de zanger volgens Rudeboy R. van de Urban Dance Squad op een wandelende pleeborstel leek... Soul Asylum is samen met Babes in Toyland en The Jayhawks een beetje de exponent van het succes van de minneapolis music scene van de vroege-midden jaren negentig. Vorige vrijdag is de bassist van Souls Asylum aan keelkanker overleden, beetje triest. Ik meen me een tijd te herinneren, niet zo lang geleden, waarin de enige popsterren die stierven uit mijn ouders tijd waren. De generaties schuiven...

Posted by vana0047 at 3:08 AM

April 15, 2005

"Amerika door Europese bril" gezien door een Amerikaanse bril

Op aanraden van mijn vriend Eric een interessant artikel over Anti-amerikanisme gelezen, na een tijdje wordt het wel een beetje langdradig, en ik ben het lang niet met alles eens wat hij schrijft (zo haalt hij aan dat Amerikanen twee keer meer geven aan goede doelen dan de gemiddlede Europeaan, maar onze regeringen geven doorgaans meer, tel je prive en overheidsgiften samen zit Amerika ergens in het pak), maar soms slaat de auteur, een Amerikaan die lang in Noorwegen heeft geleefd, wel nagels met koppen. Ik hou van deze passage:

Living in Europe, I gradually came to appreciate American virtues I’d always taken for granted, or even disdained—among them a lack of self-seriousness, a grasp of irony and self-deprecating humor, a friendly informality with strangers, an unashamed curiosity, an openness to new experience, an innate optimism, a willingness to think for oneself and speak one’s mind and question the accepted way of doing things. (One reason why Euro- peans view Americans as ignorant is that when we don’t know something, we’re more likely to admit it freely and ask questions.) While Americans, I saw, cherished liberty, Europeans tended to take it for granted or dismiss it as a naïve or cynical, and somehow vaguely embarrassing, American fiction. I found myself toting up words that begin with i: individuality, imagination, initiative, inventiveness, independence of mind. Americans, it seemed to me, were more likely to think for themselves and trust their own judgments, and less easily cowed by authorities or bossed around by “experts”; they believed in their own ability to make things better. No wonder so many smart, ambitious young Europeans look for inspiration to the United States, which has a dynamism their own countries lack, and which communicates the idea that life can be an adventure and that there’s important, exciting work to be done. Reagan-style “morning in America” clichés may make some of us wince, but they reflect something genuine and valuable in the American air. Europeans may or may not have more of a “sense of history” than Americans do (in fact, in a recent study comparing students’ historical knowledge, the results were pretty much a draw), but America has something else that matters—a belief in the future.

Beetje off topic misschien, maar ik zat net naar het VTM nieuws te kijken en zag een item over hoe nederlandstaligen in Brusselse ziekenhuizen steevast met eentalig frans personeel geconfronteerd worden. Een paar politici zijn daarop naar de raad van Europa gestapt en die heeft een waarneemster gestuurd, ene madam Cliveti uit Roemenie. Iemand van wie de raad van Europa heeft uitgemaakt dat ze met kennis van zaken over deze toestand kan oordelen. Maar hoe weten wij dit. Dit is net waar de auteur van bovenstaand artikel het over heeft, dat wij in Europa ons zonder veel misbaar onderwerpen aan de oordelen van kenners. Ik heb eens naar haar page gekeken en durf zelfs betwijfelen of ze wel een kenner is, ze lijkt zich vooral toe te spitsen op problemen i.v.m. gelijkberechtiging van man en vrouw. Wat ik ook een beetje vreemd vindt is dat de media niet echt aandacht besteden aan de figuur van Cliveti, wat is haar achtergrond, wat deed ze tijdens het communistisch bewind in Roemenie? want ze gaat toch een rapport schrijven dat enig gewicht in de schaal kan leggen. Ik denk dat de amerikaanse media in dit geval wel wat diepgravender zouden zijn (hoewel het uiteraard ondenkbaar is dat Amerika een buitanlander -uit een voormalig Warshau pact land no less- zouden laten oordelen over een belangrijk binnenlands probleem)

Is het niet een beetje vreemd dat de evaluatie van een redelijk belangrijk politiek probleem (kwaliteit van de gezondheidszorg) uitbesteed wordt aan een organisatie en individu die niet door het volk verkozen is, noch verantwoording dient af te leggen aan de kiezer? Dit is een van de dingen die me opvallen in Amerika, hier wordt democratie veel meer verstaan als openheid van bestuur en accountability, bij ons lijkt wordt democratie meer gezien als een uitbesteding van beslissingsmacht. Misschien is bovenstaand geval niet het beste voorbeeld hiervan, maar soit.

Bij de ingang van het ziekenhuis werd mevrouw Cliveti met veel egards en onder persbelangstelling ontvangen. Is er echt iemand die denkt dat zo'n onderzoek enigerlei waarde kan hebben? (Mijn leraars destijds lieten altijd bijzonder weinig steekjes vallen als de inspectie langskwam) Eerder was er al een Let langs gekomen en die had in zijn rapport gezet dat er nog meer onderzoek moest komen. Indrukwekkend. Misschien bekijk ik dit te veel door een simplistische amerikaanse bril, maar enig meewarig hoofdschudden bij zoveel institutioneel geklungel kan ik toch moeilijk onderdrukken.


Posted by vana0047 at 2:06 PM

April 2, 2005

office flopt

De kijkcijfers van de Amerikaanse versie van The Office zijn al serieus een het zakken. Niet verwonderlijk, het is een flauw afkooksel van de BBC serie, de grappen zijn vaak letterlijk overgenomen uit de originele serie, maar de "delivery" mist de subtiliteit van de BBC serie. Blijkbaar gaan de makers ervan uit dat the office-style situaties op alle werkvloeren ter werled dezelfde zijn, en dat de humor van de BBC serie naadloos in een NBC serie kon worden geplaatst, maar het werkt gewoon niet. jammer.

Posted by vana0047 at 4:19 PM

March 28, 2005

gevraagd: vrd zdr ambitie

D.M., een collega van in mijn tijd als readers' representative bij the Minnesota Daily, een slacker eerste klas, maar wel een met charme, heeft zich even uitgeleefd op ebay. D.M. heb ik altijd best gemogen, op de redactie destijds liep het dik van de twintigjarige snotters die ervan overtuigd waren dat ze binnen de paar jaar bij the New York Times aan de slag zouden gaan. Hoogst irritante wezentjes die zichzelf en het leven in het algemeen veel te ersntig namen. D.M. was een oase van absurde zelfrelativering in die woestijn van opgeblazen strevertjes. Op studie en carrieregebied kreeg hij niets voor elkaar, niet omdat hij niet intelligent genoeg was, maar veeleer omdat hij er niet in slaagde ook maar enige structuur in zijn leven aan te brengen en hij de op een of andere manier er steevast voor koos bijzaken voorrang te geven op hoofdzaken. Een paper afkrijgen tegen een deadline was voor hem onmogelijk, maar hij kon wel een week brainstormen over een halloween kostuum. Zijn leven was in een constante staat van damage control, steevast hing hij aan de lijn met schuldeisers of met de studentendienst om weer een of andere scheve situatie recht te zetten.

Hij provoceerde wel graag een beetje. Nogal wat vrouwelijke medewerksters waren trouwe fans van Sex and the City op HBO, en D.M. wist ze steevast op de kast te krijgen want Volgens hem waren series als Sex and the City verantwoordelijk voor de Sept. 11 aanslagen. "They show those dumb self involved bitches buying 150$ shoes and talking about nothing that is remotely socially redeeming,.... of course those poor fuckers at the other side of the world think that we deserve to have the shit bombed out of us when they see that." Ik denk niet dat hij dat allemaal meende, hij imiteerde gewoon een beetje de alienate-your-audience humor van zijn idool Andy Kaufman. Het was altijd een beetje raden wanneer D.M. iets meende of je gewoon in de zeik nam.

Als lid van de editorial board van de Daily, was hij verantwoordelijk voor de linkse inslag op de opinie pagina's. Toen republikeins "empty suit" Norm Coleman
in 2002 een senaatszetel in de wacht sleepte ten nadele van Democratisch boegbeeld Walter Mondale verkondigde D.M. luidop op de redactie: "I am going to say one thing about this fucking joke of an election, and then I will shut up: Norm Coleman is a shit eating cock sucker, and that's all there is to it." Zijn verfijnde politieke analyse haalde de opinie pagina's niet, maar zorgde er wel voor dat de hoofdredacteur stilletjes aan genoeg van hem kreeg. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat toen D.M. halfweg het jaar zijn ontslag aanbood, dat met graagte aanvaard werd door the powers that were. "you lost your edge a while ago," kreeg hij nog mee als schouderklopje. Losing your edge nog voor je vijfentwintigste, niet slecht. Maar wat D.M. uiteindelijk had doen vertrekken was niet die sacrosancte hoofdredacteur, die kon wat hem betrof op het dak gaan zitten, maar een stukgelopen office romance. Dat viel me dan weer tegen van hem, dat die speelse cynicus zich zo uit het lood liet slaan door een ordinaire scharrel. Sindsdien niet veel meer van D.M. vernomen. Een paar keer ben ik nog uitgeweest met andere ex-collega's van mijn Minnesota Daily periode, en telkens zou D.M. ook langskomen, maar -noblesse oblige- telkens stuurde hij zijn kat.

De amateur psychologe in Heather heeft al verklaard dat ik altijd zulke karikaturale underachievers mijn vriendenkring probeer binnen te smokkelen. Kan wel kloppen. Heather denkt dat mijn narcisisme me er toe aanzet evenbeelden van mijzelf uit te kiezen, maar ik hou het er gewoon op dat het prettiger toeven is met iemand die het leven vanuit kikvorsperspectief bekijkt. We houden toch allemaal meer van Tim uit "the Office"


“No I don’t talk about my love life for a very good reason, and that reason is I don’t have one. Which is very good news for the ladies-I am still available. I’m a heck of a catch, cos, er well look at it. I live in Slough, in a lovely house, with my parents. I have my own room, which I’ve had since yep, since I was born. That’s seen a lot of action I tell you. Mainly dusting. I went to university for a year as well, before I dropped out, so I’m a quitter. So, er, form an orderly queue ladies.”

dan van David Brent:

“Some people are intimidated when talking to large numbers of people in an entertaining way. Not me.”

I rest my case.

De leegte die D.M. achterliet heeft A.W. voor een tijdje ingevuld. Een collega die na zijn master's opleiding (die hij nooit heeft afgemaakt) in mijn school wat op de dool geraakte en om de twee weken op vrijdag tegen betaling zijn bloedplasma liet aftappen. Ik kreeg dan steevast een telefoontje, want dan had hij 60$ op zak, of ik geen zin had om een glas te gaan drinken. Dat was altijd lachen geblazen, want hij kon dan natuurlijk niet goed tegen alcohol. Uiteindelijk heeft hij zijn glijpartij richting onderbuik van de samenleving min of meer weten af te remmen. Hij heeft ondertussen een lief (hoewel ze me mentaal wat lat labiel lijkt) en een vaste job bij een bedrijf dat -geeuw- medische apparatuur produceert. Afgelopen vrijdag belde hij me voor het eerst in maanden weer op, of ik geen zin had om een paar pinten te gaan pakken. Ja, alles ging goed met hem, druk op het werk, maar wel interessant werk en goede vooruitzichten, en in de liefde ging ook alles voor de wind. Ik merkte dat hij slechts schoorvoetend zijn nieuw gevonden geluk durfde te bekennen, alsof hij besfte dat hij het evenwicht waarop onze sociale verstandhouding rustte had verstoord. The selfish bastard. Hem dan maar vlug met een doorzichtig excuusje wandelen gestuurd, en vrijdagavond voor de buis doorgebracht. Sorry, A.W., het ga je goed, but in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more....

Posted by vana0047 at 10:57 PM

March 25, 2005

religie troef

Sinds het monstersucces van The Passion of the Christ (die hier naar aanleiding van het Paasfeest in een minder bloederige, kindvriendelijkere versie opnieuw in de bioscopen te zien is) beginnen de media hier meer en meer aandacht te besteden aan religie. De cover story van newsweek is opnieuw religieus getint, en die mannen weten maar al te goed dat de losse verkoop vooral afhangt van de voorpagina. Rond kerstmis hadden ze ook al Jezus als cover star. Een andere -meer schokkende- aanwijzing dat Amerika als enig ontwikkeld land steeds steviger in de greep van religie komt te zitten is deze statistiek van NBC news


Which do you think is more likely to actually be the explanation for the origin of human life on earth: evolution or the biblical account of creation?
RESPONSES WEB NBC POLL
Evolution 0% 33%
Total biblical account of creation 0% 57%
Don't know/none of the above 0% 10%


De overgrote meerderheid van de Amerikanen verkiest de bijbel boven The Origin of Species om hun bestaan hier te verklaren. Terwijl bij ons –en zowat elk ander ontwikkeld land- de kerken leeglopen, gaat John with the Hat massaal naar de kerk. De amateur socioloog in mij denkt dat dit komt omdat de Amerikanen een gebrek aan uitdrukkingsvormen ter beschikking om zich cultureel van elkaar te onderscheiden en dat ze daardoor hun heil zoeken in honderden verschillende religieuze denominaties. Ofschoon Amerika een melting pot van rassen en culturen is, is de Amerikaanse cultuur toch redelijk homogeen. Men identificeert zich niet met een "klasse," zoals bij ons toch nog wel wat het geval is (tot welke klasse je behoort hangt enkel af van je inkomen niet van het milieu waarin je geboren bent of de mutualiteit waarvan je lid bent) en de geografische verschillen zijn ook niet ze enorm. Ja, er zijn wel wat verschillen tussen de South, midwest, east en west coast, maar die zijn kleiner dan tussen pakweg Kortrijk en Doornik. Amerikanen vinden het altijd hilarisch als ik hun vertel hoe er bij ons in het dorp 5 km verderop al met een ander accent wordt gesproken (Ingelmunster: fritten, kossen (=kousen) Oostrozebeke: frietn, koesen ), hier zijn er in vergelijking veel minder accenten en dialecten. De Amerikaanse cultuur, net omdat ze zoveel verschillende achtergronden moet samenbrengen is niet zo complex, heeft een lage instapdrempel. Als je hier gelooft in de American dream is het allemaal al lang goed. Ergens is dat wel verfrissend, want het betekent dat er hier in feite bitter weinig vooroordelen ten opzichte van andere culturen bestaat. Onwetendheid misschien wel, maar de Amerikaan is in wezen helemaal niet xenofoob. Ik denk dat de Amerikanen een beetje behoefte hebben zicht te ontrekken aan die culturele eenheidsworst en zichzelf een identiteit proberen te geven via andere kanalen. Vandaar dat ze vaak zo geobsedeerd zijn door hun afkomst. Vaak zegt iemand mij als ze horen waar ik vandaan kom, : "Oh, how cool, I am Belgian too." Dat betekent dan meestal dat ze voor 1/8 Belg zijn, 3/8 Iers, 2/8 Duits en 1/8 Zweeds, maar voor hen speelt dat geen rol, ze zijn belg, al beperkt dat zich meestel tot het feit dat ze op cafe Stella drinken. Ik denk dat met religie een beetje hetzelfde effect speelt, dat Amerikanen in religie een andere uitweg zien om zich cultureel van elkaar te onderscheiden, er zijn hier immers tonnen verschillende denominaties, iedereen lijkt wel van een andere kerk lid te zijn, en vaak verandert men wel eens van kerk. Terwijl bij ons religie een beetje een default setting is, voor welke voetbalploeg je supportert is belangrijker, is het hiet net omgekeerd. Iedereen supportert voor The Minnesota Vikings, Timberwolves, Twins en Wild, maar iedereen gaat wel naar een verschillende kerk.Maar de amateur socioloog in mij kan zich vergissen.

Posted by vana0047 at 7:14 PM

Look in to the mind of a killer

The smoking gun heeft een flash animatie van Jeff Weise, de schutter in de Red Lake school shooting, op zijn site geplaatst. Erie...

In een reply op een vorige post kreeg ik een link door naar een artikel van de volkskrant waarin geopperd wordt dat er minder poeha rond deze school shooting wordt gemaakt dan om die in Columbine omdat het in dit geval niet om een "blanke" schutter gaat maar dat tragedie zich afspeelde op een indianenreservaat. Dat is misschien een beetje aan het haar getrokken, en voor zover ik kan zien is het ook wel groot nieuws hier, maar er is misschien wel minder verbazing. Wat de gemoederen vooral beroerde ten tijde van de Columbine shootings was hoe twee blanke kinderen uit welgestelde gezinnen zo iets verschrikkelijks konden doen, terwijl men hier te maken heeft met een jongen uit een gebroken gezin die opgroeit in een economisch achtergesteld indianenreservaat. Het wordt niet echt uigesproken maar tussen de regels door kan je wel opmerken dat er minder verbazing en verstomming is, alsof men het wel ergens verwacht wordt dat zoiets gebeurt op een indianenreservaat, maar niet in de welgestelde suburbs. Allicht wordt hier binnen het jaar wel een thesisje over geschreven.

En de indianenstam heeft ook duidelijk gemaakt dat het niet gediend is van veel media en andere belangstelling. In Amerika zijn tragedies altijd een soort bindmiddel, en komt de gemeenschap samen in rouw en medeleven, maar in dit geval heeft de stam, de Ojibwe het duidelijk gemaakt dat al die blijken van medeleven niet echt hoeven. Een paar persmuskieten hadden zlefs de cojones daar hun onvrede over uit te drukken. Er was zelfs een reportage op het lokale news hoe de geslotenheid van de stam misschien wel het verwerkingsproces in de weg kan staan. Yeah right. De trbal leader zei daarop dat het nooit de keuze van de Ojibwe was geweest om teruggedreven te worden in een reservaat in een economisch achtergesteld gebied, maar dat dit nu eenmaal zo was en dat ze zich nu het recht voorbehielden om dingen aan te pakken zoals ze zelf wilden. Die zat.

Posted by vana0047 at 12:02 AM

March 23, 2005

Jeremy spoke in class today

Minnesota heeft er ook eentje, een school shooting... Weer een nieuwe Jeremy Ik heb net een hoofdstuk af voor mijn verhandeling over online hate speech en die school shooting komt dus echt wel ongelegen. De schutter was blijkbaar een regelmatig bezoeker van een Neo Nazi site, dus dat zal allicht het debat weer aanzwengelen over strengere reglemtering voor dergelijke Web sites, of een reglementering tout court, want hate speech is hier beschermd onder the First Amendment. En wie mag daardoor zijn net afgewerkte hoofdstuk updaten? Just my luck. Een paar weken terug was er ook al zo’n voorval, toen de man en schoonmoeder van een rechter werden vermoord in hun huis in Chicago. Aanvankelijk dacht men dat een van de aanhangers van een Neo Nazi leider die door de rechter in kwestie was veroordeeld een wraakactie had ondernomen. Op een of andere Nazi site zou het adres van die rechter vermeld zijn geweest in een nauwlijks verdoken oproep om die rechter een lesje te leren. Gelukkig bleek er geen verband te bestaan tussen die site en de moord, en had de moordenaar op zijn eentje gehandeld, misnoegd omdat de rechter hem ooit in het ongelijk had gesteld in zijn medical malpractice suit. Dit voorval noopte me dus niet tot een update van mijn chapter en ik kon dus opgelucht adem halen, maar nu moeten er allicht een paar voetnootjes geplaatst worden.

Critici argumenteren immers dat hate speech eens op het Internet een veel grotere verspreiding kent en een veel grotere publiek kan bereiken en daardoor veel gevaarlijker wordt. De dader woonde in een afgelegen indianenreservaat en het is inderdaad onwaarschijnlijk dat hij zonder het Internet in aanraking was gekomen met extreem rechts gedachtengoed, maar ik betwijfel of dat de tragedie had voorkomen. Allicht had hij zich dan bperkt tot comic books of TV of computerspelletjes, en dan zouden die met de vinger gewezen worden. Web sites don’t kill, people do. Guns help too.

Dit voorval zal allicht the usual suspects uit het behang doen kruipen die zullen gaan roepen dat het Internet strenger moet gereglementeerd worden. Het is misschien eigenaardig, maar zowel van de linker als de rechterzijde klinkt de roep om censuur. Groepen die opkomen voor “minderheden” wijzen op de gevaren van hate speech en hoe het de integratie van etnische en religieuze minderheden verhindert of hoe het homohaat aanwakkert. Aan de rechterzijde is er ook geen gebrek aan moraalridders die maar wat graag willen verbieden wat niet in hun wereldbeeld past. Aan beide kanten geeft men weliswaar toe dat freedom of speech belangrijk is, maar dat het met dat hele Internet het hek toch wel een beetje van de dam is. Lijnrecht daartegenover staat het libertijnse argument van de rechtbanken, en ook wel van de meeste meer gematigde politici, dat als het Internet inderdaad zo’n medium is dat voor iedereen (in principe) toegankelijk is, waar iedereen terecht kan om informatie op te doen en uit te wisselen, het net de hoogst mogelijk graad van bescherming moet kunnen krijgen. Als speech op het Internet het meest “free” is, is dat net een reden om het niet te reglementeren. Je kan niet zeggen dat je voor vrijheid van meningsuitng bent, maar enkel zolang die meningsuiting maar niet te vrij is.

Posted by vana0047 at 3:34 PM

March 19, 2005

Hunter Thompson

Een paar weken terug is Hunter Thompson overleden, de uitvinder van het zogenaamde gonzo journalism. De Rolling Stone -het blad waarvoor hij zijn belangrijkste stukken schreef- van deze maand blikt terug op leven en werk van dit icoon van de counter culture. De laatste decennia boete hij wat aan relevantie in, maar op Sept 12. 2001 speculeerde hij over de reactie van Amerika:

"...a religious war, a sort of Christian jihad, fuelled by religious hatred and led by merciless fanatics on both sides. It will be guerrilla warfare on a global scale, with no front lines. We are going to punish somebody for this attack, but just who or what will be blown to smithereens for it is hard to say. Maybe Afghanistan, maybe Pakistan or Iraq, or possibly all three at once."

Toen ik dat las moest ik spontaan terugdenken aan wat ik een paar studenten hoorde zeggen op Sept 11, 2001, toen ze beelden van de brandende twin towers zagen: "We are so gonna fuck them over." And so we did...

Posted by vana0047 at 10:49 PM

Sculpture Garden

Naast The Walker Art Center bevindt zich de Sculpture Garden, die wel gewoon open bleef tijdens de verbouwing. Ik weet eigenlijk niet of die sculpturen blijven staan tijdens de wintermaanden (gisteren weer een sneeuwstormpje over ons heen gekregen). Ik vermoed van wel.

In de sculpture garden valt er ook een scultpuur van Wim Delvoye te bewonderen. Va heeft me er gisteren een foto van opgestuurd, een kleine en een grotere file. Je kan in de banden van de graafmachine inderdaad de wapenschilden van Gent en Oost Vlaanderen herkennen.

Het pronkstuk van de scultpure garden is echter nog steeds de Cherry Spoon Bridge van Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen.

Posted by vana0047 at 9:48 PM

March 8, 2005

Recipe for disaster

Men neme de grappigste sitcom ooit gemaakt, herschrijfve hem voor een mainstream prime time publiek in Amerika, en je hebt een gegarandeerde flop. De Amerikaanse versie van de office gaat pas over een paar weken in premiere. maar de "buzz" is alvast negatief.

Posted by vana0047 at 12:34 AM

March 7, 2005

kunst

Of het de bedoeling is weet ik niet, maar een echt vuile geest moet je nu ook weer niet hebben om in deze sculptuur die zich aan de ingang van een Grieks restaurant hier in Minneapolis bevindt een bepaald deel der mannelijke anatomie te herkennen. klik hier voor de pop up.

684.jpg

Posted by vana0047 at 2:10 AM

kattenjacht

Een ongeschreven wet van bij ons thuis, dat katten die ongevraagd in
onze tuin kwamen ronddwalen als loslopend wild dienden beschouwd te worden,
vindt ook in Wisconsin bijval. Een man heeft een wetsvoorstel ingediend dat loslopende katten als wilde katten zou bestempelen, een onbeschermde soort
die men -mits in het bezit van een jachtvergunning- zou mogen afknallen. Klinkt misschien sadistisch maar de man in kwestie is een vogelliefhebber die er maar niets aan vindt dat katten op zijn grondgebied hun jachtinstinct op onschuldige vogeltjes komen aanscherpen. Hij citeert onder andere een academische studie die het nefaste effect van loslopende katten op het biotoop in kaart brengt. Loslopende katten doden jaarlijks naar schatting 219 miljoen vogels in Wisconsin.
De man zegt dat de kat een "invasive species" is, een soort die oorspronkelijk niet in Wisconsin voorkwam en de originele dierenpopulatie bedreigt.
Eigen diersoort eerst, zeg maar. De pro kattenlobby heeft al het tegenoffensief ingezet, maar misschien is het tijd dat ze onder ogen zien dat de kat de seriemoordenaar van het dierenrijk is. Het was hier op het lokale nieuws, terwijl het in feite enkel maar Wisconsin aangaat, in The Star Tribune (registration required) van vandaag staat er ook een artikel over, blijkbaar is dit een onderwerp dat de gemoederen niet onberoerd laat.


Posted by vana0047 at 1:11 AM

March 4, 2005

Top tech city: Minneapolis

Een stad die zo weggemoffeld zit in de upper Midwest wordt vaak over het hoofd gezien, maar in allerlei lijstjes komt Minneapolis altijd goed uit de verf. Dat komt allicht juist doordat Minneapolis zo geisoleerd is. Het kost je zes uur om naar Chicago te rijden, in het Zuiden liggen de maisvelden van Iowa, in het Noorden is er het vriesvak also known as Canada, (Winnipeg, geboorteplaats van Neil Young en setting voor de ietwat David Lynch achtige film The Saddest Music in the World ) en in het Westen is er helemaal niks, behalve the dunbevolkte Dakota's en Wyoming. Maar dat geeft wel als voordeel dat alles en iedereen die die nothingness wil ontvluchten hierheen wordt gezogen.

Minneapolis is volgens popular science de technologisch meest geavanceerde stad in de U.S., er wordt hier ook het meest gelezen, het best geslapen.

Het is ook een goede stad voor singles, maar dat weet ik alleen maar van horen zeggen.

Posted by vana0047 at 1:51 PM

February 18, 2005

interessant cultureel verschilletje

Als ik Amerikanen vertel dat we bij ons thuis een ingebouwde frietpot in de keuken hadden denken ze steevast dat ik door caravannekesvolk ben grootgebracht. Kan kloppen natuurlijk, maar hier hebben alleen de white trash in de trailer parks deep fat fryers in huis.

Posted by vana0047 at 12:08 AM

February 16, 2005

Daar zakt mijn broek van af

In sommige Zuiderse staten willen ze een wet invoeren die het verbiedt om je broek zo laag te laten zakken dat je onderbroek. G-string, of reetspleet zichtbaar wordt. Het is uiteraard gericht tegen de jongerencultuur waar de wanna-be Britney's and 50 Cents de broek graag laag houden, maar ook de zogenaamde "plumber's butt", komt zo onder vuur te liggen. Allicht zal die wet uiteindelijk wel afgeschoten worden omdat het een inperking van de vrijheid van meningsuiting inhoudt en omdat het gericht is tegen minderheden (vooral African Americans houden de broek graag laag). wordt vervolgd

Posted by vana0047 at 11:08 PM

February 14, 2005

coach aan de deur

De Timberwolves hebben zaterdag hun coach, Flip Saunders, de laan uitgestuurd. Het ontslag doet een beetje denken aan het ontslag van de trainer van die vedettenploeg van bij ons.

Flip Saunders is net zoals Broos een correcte mens, die in een werld vol van volgevreten egotrippers over een deugd doende dosis nuchterheid beschikt. Net zoals Hugo heeft hij zich stukgereden op de hooggespannen verwachtigen gecreëerd door de successcampagne van het jaar voordien. Na zeven keer op rij in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld te worden, stootten the Wolves vorig jaar eindelijk door tot de finale van de Western conference, waarin Shaq, Kobe en een rugblessure van hun point guard net iets te veel bleken. Maar toen Shaq deze zomer de lakers verliet leek de weg voor de Wolves open te liggen naar een NBA titel. Op dit ogenblik zijn ze echter niet eens geplaatst voor de play offs.

En net zoals Broos had hij dit jaar af te rekenen met een paar overjaarse ontevreden (zeven miljoen dollar per jaar vind Latrell Sprewell een affront) vedetten uit vorm die over van alles nog hun beklag doen, een hele ommkeer in vergelijking met vorig jaar .

Saunders was hier al zo’n 10 jaar coach en de goegemeente heeft het nogal moeilijk met zijn vertrek, vooral omdat hij een slachtoffer van de omstandigheden lijkt te zijn. Maar ja, wat kan je doen, ze hebben nog geprobeerd de ontevreden vedetten van de hand te doen, maar niemand stond echt te springen om ze over te nemen. Het is echt zonde, net nu K.G.., world’s greatest basketball player, in de topjaren van zijn carriere zit, zitten de Wolves in een dal. What a shame.


Het andere locale sportteam, The Minnesota Vikings, is vandaag van eigenaar veranderd. Prijskaarte: 625 miljoen dollar.

Posted by vana0047 at 11:33 PM

February 13, 2005

smoking ban

Over zo'n zes weken mag er ook hier niet meer gerookt worden op café. Mijn vriend, econoom en collega-blogger pascal geeft op zijn blog een interessante economische analyse van het probleem.

Posted by vana0047 at 4:39 PM

At the time, it probably sounded like a great idea for a name of a soda

632.jpg

628.jpg


A wave of refreshment....

Posted by vana0047 at 12:51 PM

February 6, 2005

Te veel van het goede

In de alcoholwinkels, jawel, alcohol kan je enkel in liquor stores kopen (niet op zondag, niet na 8 uur in de week, niet na 10 uur in het weekend), kun je steeds meer belgische bieren kopen. Handig als ik eens zin heb in een Duvel of zo, maar nu gaat het toch wel iets te ver, in de liquor store hier vlakbij hebben ze zelfs het bocht also known as Bavik. Welke ongunstige wind het hier gebracht heeft weet ik ook niet, maar goedkoop is het in ieder geval niet, ik betaalde maar liefst 2$ voor een blikje bavik, en dan was het nog in sale. Moge de biergoden het mij vergeven....

nog een bavik foto

Posted by vana0047 at 1:11 AM

February 3, 2005

superbowl

Dit weekend is Superbowl weekend, een gala van show en reclame waar tussendoor ook nog wat Football wordt gespeeld. Vorig jaar zette de tet van Jeanet hete hele land in rep en roer tijdens de half time show, the onion blikt terug. (vooral de kindertekeningen op page 2 zijn grappig)

Posted by vana0047 at 3:16 PM

Hallelujah

Op de Amerikaanse radio is het armoe troef. De meeeste stations hebben dezelfde beperkte playlists die bol staan van 80s classics en van de Arena rock. Er is wel een programme hier en daar met independent music, maar "Indie music" is gewoon een term voor het marktsegment waaronder REM, Coldplay of U2 vallen. Ik heb eigenlijk nooit veel naar Amerikaanse commerciele radio geluisterd, en beperkte me to NPR niet-commerciële nieuws radio (beetje zoals radio 1 bij ons) of KFAN, mannen die uren kunnen lullen over sport, heerlijk. Bij uitzondering luister ik ook wel eens naar onze Universiteitsradio Radio K, goede muziek maar ik krijg het een beetje op mijn heupen van die irrittante 20 jarige DJs.

Het radiolandschap wordt gedomineerd door Clear Channel. Vroeger waren er strenge beperkingen met betrekking tot hoeveel radio en TV statons in handen van dezelfde eigenaar mochten zijn, kwestie van het boeltje een beetje divers te houden, maar deregulatie onder Reagen en ook Clinton hebben die regels fel versoepeld. Nu is Clearchannel de grote boeman. Maar gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel: sinds kort is er een nieuw niet commercieel radio station de ether ingegaan, het hangt af van Minnesota Public Radio, en brengt gewoon constant goede muziek, worth checking it out. The Current heet het, eindelijk een bastionetje van goede smaak Hallelujah.


Posted by vana0047 at 12:55 PM

January 29, 2005

meer pis en kak

In auto's van bestuurders die soms lange ritten door de besneeuwde toendra hier moeten maken vindt men wel eens een kaars, deken en noodrantsoen, voor het geval men vast komt te zitten in de sneeuw. Vanaf nu mag voegt men daar ook beter 60 halve liters aan toe, voor het geval je je een weg door de sneeuw moet "banen." Een ongeluk is immers zo gebeurd, een bal bevroren vliegtuigpoep die door je voorruit komt gedonderd, it could happen to you.

Posted by vana0047 at 10:37 PM

January 23, 2005

johnny komt te gaan

Vandaag is Johnny Carson overleden. Bij ons klinkt die naam allicht niet zo bekend in de oren, maar hier is Johnny Carson één van de bekendste namen in TV land. Carson was
voor dertig jaar de gastheer van de late night show, een mengeling van talk show en comedy, de "laatste show" bij ons is daar een beetje van afgekeken. Carson was dus vaste gast in vele Amerikaanse huiskamers in een tijd toen het TV landschap nog niet versnipperd was over honderden kanalen, maar iedereen nog min of meer naar dezelfde programma's keek. Vandaar dat er best wel veel te doen is over zijn overlijden. Hij was al van het scherm verdwenen toen ik hier aankwam, dus ik ken hem eigenlijk niet goed, maar hij had een beetje dat Sinatra-achtige kwajongensuiterlijk dat hier erg lijkt aan te slaan. Ik vond hem een beetje te glad, ik zou van hem geen tweedehandswagen kopen, maar hij had wel de archetypische Amerikaanse entertainment kop.

Benieuwd wat zijn opvolger, Jay Jay Leno morgen allemaal te vertellen zal hebben. Het zal wel weer tranenkermis zijn. Alhoewel, toen Johnny Carson ermee ophield was er een bittere strijd om zijn opvolging tussen Leno en David Letterman, en toen Leno uiteindelijk de job kreeg -tot groot ongenoegen van Letterman- was Carson naar verluidt niet zo opgezet met het feit dat Leno hem opvolgde. Leno en Letterman zijn allebei de meligheid zelve, hoewel ikzelf toch nog altijd liever Leno heb, zijn monologueszijn soms best wel grappig, vooral als hij even de kijkcijfers vergeet en zich op glad ijs begeeft.

Posted by vana0047 at 11:41 PM

January 21, 2005

They are at it again

Nadat eerder Tinky Winky van de Teletubbies "ge-out" werd als homosexueel (hij had een handtas), komt nu ookSpongebob Squarepants onder vuur te liggen van de religieuze rechtervleugel, omdat hij homosexualiteit zou promoten.
*zucht*
Net zo belachelijk, maar misschien nog veel hemeltergender is dat bepaalde scholen in het Zuiden (Georgia) stickers op de schoolboeken laten aanbrengen waarop te lezen staat dat Darwin's evolutietheorie slechts een theorie is, en geen feit (iets wat Bush zich ook al heeft laten ontglippen). Ze vinden immers dat die evolutietheorie het bijbelse scheppingsverhaal ondergraaft. How inconvenient.
*dubbele zucht* Gelukkig oordeelde een rechter dat die stickers een inbreuk vormen op de scheiding tussen kerk en staat. De rechtbanken vormen in die delen van the states, the bible belt, de enige dam tussen beschaving en een extremistische bijbelstaat. Onlangs was er stand-up comedian bij Jay Leno en die zei hierover het volgende "The other night, I fell asleep listening to a southern country station and I woke up racist." Beetje cru, beetje grappig, beetje waar?

Posted by vana0047 at 3:08 PM

January 15, 2005

brain drain

Het stond ook te lezen in De Standaard, maar hier was het voorpaginanieuws, Catherine Verfaille, gerenomeerd stamcelonderzekster, verlaat the University of Minnesota, om in Leuven een onderzoekscentrum op te bouwen en te gaan leiden. Goed nieuws voor Leuven, maar volgens iemand die ik ken die in haar departement werkt en studeert, is men er hier helemaal niet zo opgezet met haar vertrek. De laatste jaren heeft the "U" (university) veel inspanningen gedaan om haar hier te houden, ze hebeen een hele vleugel voor haar gebouwd, ze hebben al haar wensen ingewilligd en nu vertrekt ze toch. Maar dat gebeurt al jaren in omgekeerd richting, nu begint de brain drain zich dus een beetje in omgekeerde richting te voltrekken. Goed nieuws voor de rest van de wereld, maar als zich dat ook op grotere schaal gaat voltrekken is dat wel slecht nieuws voor the States, waar het meeste onderzoek aan unversiteiten door buitenlanders wordt gedaan. Verfaille's labo bijvoorbeeld bestaat voornamelijk uit niet-Amerikanen. Ze was naar verluidt ook zeer ontgoocheld in de verkiezingsuitslag, maar dat zou niets met haar beslissing te maken hebben gehad. Zelfs al is dit het geval, ik vond het toch een beetje een gemiste kans dat ze niet een beetje geveinsd heeft dat Bush met zijn achterlijke kijk op wetenschappelijk onderzoek haar beslissing beinvloed heeft. Maar ja, ze is wetenschapster, geen politica.

Posted by vana0047 at 8:33 AM

January 13, 2005

most generous people in the world

Een vriend stuurde me een artikel op over hoe de Tsunami ramp uitgedraaid is op een discussie over wie nu wel het vrijgevigste land ter wereld is. Volgens Bill O'Reilly, conservatieve fantast op FOX news is het the U.S. of A. lees het transcript.

Posted by vana0047 at 10:46 AM

kouder dan een heksetet

Nergens zaagt men zoveel over het weer als hier. In November en December had men het continu over de zachte temperaturen en het gebrek aan sneeuw, maar nu zit er een koudegolf aan te komen en is het weer gemekker troef. Geef mij in ieder geval maar de zachte Decembermaand. Deze morgen wandelde ik zonder muts van mijn huis naar de koffieshop, hoogstens een paar honderd meter, en hier aangkomen deden mijn oren zoveel pijn dat de tranen in mijn ogen stonden. Dat is het met die extreme koude, als je buitenkomt denk je, "dit valt nog mee" maar na twee minuten ben je totaal verkleumd en voelt ieder stukje onbedekte huid aan alsof er kleine ijspegels in worden in gedrukt. Volgens de weerman komen we vanaf vanmiddag voor een paar dagen niet boven het nulpunt uit. Niet zo erg, ware het niet dat het nulpunt in Fahrenheit zo'n -17 celsius is. Als daar zoals vandaag dan nog eens een flinke bries bijkomt ligt de gevoelstemperatuur nog veel lager, we mogen ons naar verluidt aan -35 (celsius) verwachten voor gevoelstemperatuur. Colder than a witches' tit zoals ze hier zo mooi zeggen. Nu ja, eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk zo erg niet, het is eens wat anders, en we hebben hier tenminste zonlicht overdag, wat ik eigenlijk verkies boven de zachtere maar donkere en miezerige winterdagen in de Vlaanders. Nog een positief punt aan de artic blast is dat McDonalds heeft een actie heeft lopen waarbij je een tweede Quarter Pounder kunt kopen voor de prijs (in cent) van de middagtemperatuur van de vorige dag. OK, dit is misschien wat onhandig uitgedrukt, als het bijvoorbeeld 12 graden fahrenheit is vanmiddag kost een quarter pounder morgen 12 cent. Als de voorspellingen kloppen zitten er dus dit weekend een paar gratis quarter pounders in.

Posted by vana0047 at 8:14 AM

December 21, 2004

cold as a witch's tit

Ai caramba. Winter is definitely here. Nog steeds niet veel sneeuw maar wel bibber de bibber koud. Het is momenteel 0 graden fahrenheit, -18 celsius, door de wind is de gevoelstemperatuur rond de -30 celsius. Ik ben dan samen met Petter de inwendige mens maar wat gaan versterken en het einde van het semester gaan vieren in the Triple Rock 1 van de weinige bars waar ze Duvel serveren.

Posted by vana0047 at 10:26 PM

December 20, 2004

laat je belastinggeld niet in rook opgaan

Als je af en toe eens naar het nieuws kijkt hier in the states, merk je al gauw dat er 1 soort van nieuwsitems enorm populair is: onderzoeksjournalistiek die misbruik van belastinggeld blootlegt. En het moet daarom niet gaan over public officials die een garage bouwen met de kredietkaart van 't stad, nee zelfs een
gebrekkig functionerende overheidsinstantie of ineffeciente ambtenaren worden genadeloos te kijk gezet, na afloop staart de news anchor steevast met verbolgen blik de camera in: "and it's your money!"

Als je bij ons belastingen betaalt, is het niet langer "your money" het is nu van vadertje staat die het naar eigen goeddunken kan besteden. Hier in Amerika is het nog steeds "your money," hoewel je er zelf niet meer over beschikt, lijkt wel het besef te leven dat de overheid iedere stuiver die ze uitgeeft moet verantwoorden. De media werpt zich daarbij ongevraagd op als watchdog. Ik kan me vergissen, maar ik denk dat een schandaal zoals het kredietkaarden schandaal in Antwerpen van vorig jaar hier minder gauw zou voorvallen. Of dat iemand zoals Kathy Lindekens die toch ook flink uit de bol is gegaan met haar kredietkaard destijds hier nog aanvaard zou worden als radiofiguur op een publieke omroep (paid with your money) lijkt me ook onwaarschijnlijk.

Ik weet niet of dat allemaal wel zo poitief is. Deze week lanceerde een partijgenoot van Tim Pawlenty, onze nogal conservatieve gouverneur over wie gefluisterd wordt dat hij 1 van de kandidaten is die klaargestoomd worden voor een presidential run een nieuw wetsvoorstel
dat welfare recipients, OCMW steuntrekkers zeg maar, zou verbieden te roken. Roken is immers een slechte gewoonte, die de staat jaarlijk handenvol geld kost, and it is "your money." Eerder had Pawlenty al tevergeefs geprobeerd om mensen die voedselbonnen kregen te verbieden om er fast food mee aan te schaffen. Ergens niet helemaal onlogisch, maar waar stopt het natuurlijk? Je kan zo wel veel voorbeelden bedenken van wat steuntrekkers idealiter niet met hun geld zouden moeten doen. Is het wel te verantwoorden dat een steuntrekker met "your money" een pint gaat drinken op cafe?

Weer zo'n voorbeeld van hoe paradoxaal Amerika kan zijn, aan de ene kant the freeest country of the world, waar iedereen vrij moet zijn om zich een wapen aan te schaffen, aan de andere kant wil de overheid steuntrekkers het recht op een BigMac and a Marlboro te ontzeggen. Voor de buitenstaander allicht de hypocrisie ten top, als je hier een tijdje meedraait lijkt dat niet eens zo onlogisch...

Posted by vana0047 at 10:46 PM

December 13, 2004

Leentje in LA

In de glorietijden van de Brugse Assubelboys, de Houwaert jaren, was er ooit eens hommeles in hat blauw zwarte huishouden omdat Marc Degryse het lief
van Leo Van Der Elst -Leentje- had afgepakt. Blijkbaar iets dat wel meer voorkomt bij sterrenteams want bij de LA lakers zitten de spelers ook achter elkaars vrouwen aan.

Posted by vana0047 at 12:25 AM

December 11, 2004

slecht nieuws is geen nieuws

In het begin van de week kwam er een Oeso studie uit die peilde naar de gemiddelde kennis en vaardigheden van vijftienjarigen in zo'n dertig landen. Wellicht heb je de zegebulletins in de Vlaamse media gelezen, de Vlaamse studenten behoren tot de wereldtop, de Walen presteren op Rwanda niveau. Of zoiets.

Ook de studenten van de V.S. deden het niet zo denderend. In Wiskunde bijvoorbeeld, deden slechts vijf van de negentwintig landen het slechter dan de V.S. Een ontluisterend resultaat toch wel een beetje. Maar als je hier naar het nieuws kijkt zul je daar niets van horen of zien. In plaats daarvan krijgen we fluff stories over genietjes die al op jonge leeftijd een uitvindingen doen, die iedereen met verstomming slaan en al op hun zestiende les beginnen volgen aan de universiteit.... the pride of their communities. Tegen hun 32e zijn ze ofwel professor ofwel seriemoordenaar. De grijze massa net daaronder, 99.9999% van de studenten, wordt vrolijk genegeerd. Amerikaans televisienieuws kan niets brengen waarop geen gezicht kan worden geplakt.

De populairste plaatselijke TV zender in de Twin Cities heeft zelfs een wekelijks
Academic All Star segment, waar de lof van zo'n overachiever wordt gezongen. In mijn tijd kreeg dit soort strevers een fluim in de brooddoos, hier komen ze op het nieuws. Maar los daarvan is het natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van collectief kop in het zand steken, want zolang ze op die paar uitzonderingen blijven concentreren kan men in de waan verkeren dat alles toch min of meer ok is met het onderwijssyseem, terwijl er toch het één en ander structureel mank loopt in de Amerikaanse scholen. Gisteren op ABC nieuws, een nationale niewszender, was er weer een portret van een 17-jarig genie, die een beurs van 100.000$ had gewonnen, voor één of andere uitvinding. News anchor Peter Jennings keek na dit segment in de camera en zei: "another example that the American spirit of innovation and invention is alive and well." Dan keil ik dus mijn pantoffel naar het scherm (mocht ik er één hebben, dit is een hint voor een kerstcadeau): er komt net een studie uit die vaststelt dat de
amerikaanse studenten even hoog scoren als Polen en Hongarije in hun wiskundeproeven, maar volgens mr. Jennings is er geen vuiltje aan de lucht want
één of andere zeventienjarige star wars geek heeft uit een kapot antwoordaparaat een toestel gemaakt om electriceit uit de zeegolven genereren.

Nu ja, die slechte tests zijn op zich geen drama, the American spirit of innovation and invention is vooral een kwestie van buitenlandse studenten en ondezoekers
die naar Amerikaanse universiteiten komen. Catherine Verfaille bijvoorbeeld, die hier stamcellenonderzoek doet, werkt voornamelijk met buitenlandse studenten. Op lange termijn is het voor Amerikas voorsprong op wetenschappelijk gebied wellicht veel nefaster dat Bush en co. het zoveel moeilijker gemaakt hebben voor buitenlandse studenten om een Visum te bemachtigen, met als gevolg dat veel buitenlandse studenten hun geluk elders gaan bepoeven. Applications van buitenlanders aan Amerikaanse universiteiten zijn de laatste jaren fors gedaald. In Newsweek stond hierover een goede column.

Uit nieuwgierigheid heb ik eens een database met transcripts van alle nieuwsuitzendingen geraadpleegd om te zien of mijn eerste indruk dat de OESO studie hier volledig genegeerd werd klopte, en dat leek indardaad het geval te zijn.

Ik tikte Organization for Economic Development als zoekterm in. En dit waren de resultaten:

1. Fox News Network, SHOW: THE O'REILLY FACTOR 8:29 PM EST, December 9, 2004 Thursday, NEWS; International, 908 words, Is it possible to Neutralize Terrorism?, Bill O'Reilly
2. ABC News Transcripts, GOOD MORNING AMERICA (07:00 AM ET) - ABC, December 7, 2004 Tuesday, 839 words, NEWS HEADLINES
3. CNNFN, SHOW: THE FLIPSIDE 11:00 AM EST, December 7, 2004 Tuesday, BUSINESS, 8121 words, Thompson Remark Turns Up Heat On Food Safety, Customized Gifts Online; Metro Life: Rent A Zip Car By Hour; Festive Foods For Hanukkah, Kathleen Hays, JJ Ramberg, Stephanie Elam

Slechts drie hits. De eerste was er eigenlijk geen (het ging over iets anders dan de OESO study), de tweede was een morning show, en in de derde was een discussieprogramma waar een discuttant de studie aanhaalde. Andere zoektermen leverden geen extra hits op. Dit was een search van de transcripts van al de nationale televisie nieuws organizaties (FOX, ABC, NBC, CBS, CNN,...) van de afgelopen week. Ignorance is bliss.


Posted by vana0047 at 4:05 PM

December 10, 2004

Bad Boy

Ook hier hebben we een mini basket schandaaltje, bad boy Latrell Sprewell werd voor een wedstrijd geschorst nadat hij iets obsceens had teruggeroepen naar een vrouwelijke fan die hem had uitgedaagd. Zonder Sprewell verloren de Timberwolves tegen de Dallas Mavericks, het team van onze landgenoot Mbenga, die trouwens niet speelde. Als "Spree" niet of slecht speelt verliezen the wolves altijd. Sprewell is nu wel geen zachte jongen (hij werd ooit voor een hele tijd geschorst nadat hij zijn coach had proberen te wurgen) maar als je in het heetst van de strijd helemaal opgefokt bent en zo's huppelkut van een soccer mom die 250$ betaald heeft voor een zitje dichtbij de court, gaat je uitdagen, dan kan je het hem toch niet kwalijk nemen dat hij eens iets terugroept? Charles Barkley, in zijn tijd ook niet zo'n lieverd (ooit spuugde hij eens naar een fan en raakte per ongluk een acht jarig meisje) maar nu een kleurrijk TV analyst, die nooit om een oneliner verlgen zit stelt het nog het best: "you should be able to go and pick out one fan a game and just beat the hell out of him." Now, THAT would be a ratings booster.


Posted by vana0047 at 12:57 AM

December 8, 2004

Vrije val

En de dollar blijft maar vallen. Nu minder dan 30 oude BEFs voor a buck. Niet eens zo heel lang geleden was dat 45 BEF. Dat scheelt een slok op de borrel. Ideaal moment dus om eens over te komen.... Zoals moe wel eens placht te zeggen na een shoppingexcursie naar de Mall of America, "alles kost hier geen geld." Maar kom niet in de periode rond nieuwjaar tot en met 10 januari, dan zit ik waarschijnlijk in Belgie.

Posted by vana0047 at 1:31 AM

December 6, 2004

een stukje Vlaanderen in de Midwest

Toevallig deze site gevonden over Ghent, Minnesota. Moet daar dringend eens naartoe....

Posted by vana0047 at 3:13 PM

sinterklaas gezien door Amerikaanse bril

David Sedaris, één van de grappigste en spitsvondigste waarnemers van de dingen des levens heeft ooit eens een fantastisch grappig stuk geschreven waarin hij het sinterklaasfenomeen door een Amerikaanse bril bekijkt. Het stukje zelf kon ik niet vinden, maar Sedaris heeft het ooit eens voorgedragen op mijn favoriete radio show, This American life, de clip vind je hier (real player vereist, het Sedaris segment begint op 25:30).

Posted by vana0047 at 12:41 PM

Saint Nick (update)

Heather heeft de sinterklaasmicrobe te pakken, dus zijn we vannamiddag naar het Sinterklaasfeestje geweest van de de nederlandse enclave
hier in Minneapolis. Best wel sympathiek maar veel te langgerekt en niet op maat van de attention span van de hedendaagse kleuters, wiens versies van sinterklaas kapoentje en zie ginds komt de stoomboot na verloop van tijd steeds minder enthousiast gingen klinken. Toen ging er ook nog iemand -zoals in die goeie ouwe tijd- een verhaal voorlezen dat op algehele onverschilligheid werd onthaald, vol verveling klopt ons hart... Die kinderen zijn natuurlijk ook niet achterlijk: urenlang liedjes zitten zingen, gedwongen voorleessessies ondergaan en af en toe eens door een zwarte piet bekogeld worden met derderangssnoep, en dat allemaal in afwachting van de komst van een duffe versie van Santa Claus, dat is veel tijd en moeite voor een geringe return. Vooral dan in vergelijking met Halloween, waar een uurtje trick or treaten meer snoep oplevert dan er in die hele de zak van zwarte piet kan. Bovendien is er aan Halloween niet die vervelende voorwaarde verbonden dat je het hele jaar braaf geweest moet zijn, of de dreiging dat een zwarte piet je in een zak meeneemt naar Spanje. In Amerika zijn er immers geen stoute kinderen bij en zijn all kids above average, dus krijgt iedereen snoep.

En opgepast: als je snoep uitdeelt aan de kinderen met Halloween, dan kan je alleen snoep geven die in een wikkel zit. Volgens een hardnekkige urban legend zouden er immers halve garen zijn die een laagje cyanide aanbrengen op de snoepjes die ze uitdelen. Onzin allicht, maar zoals elke communicatiewetenschapper weet is fear appeal de meest effectieve wijze om gedragsverandering te bewerkstelligen, dus is het absoluut not done om niet ingepakte snoepjes uit de delen. (wordt ook aangehaald in Bowling for Columbine, waarin Michael Moore terecht opmerkt dat de media bijdragen aan een klimaat van angst waar iedereen een geweer denkt nodig te hebben) Tijdens halloween heb ik bij Heather nog gelobbied om toch maar oningepakte suikerwaren uit te delen, een gegeven paard kijkt men immers niet in de mond (bek?), maar tevergeefs.

Maar de Sint dus,... het duurde allemaal wel erg lang. En de
drank en hapjes die in de inkomprijs (5$) inbegrepen waren, waren ook, naar goede Hollandse gewoonte, nogal aan de zuinige kant. Zo'n dozijn kopjes appelsap later was er toch een nog min of meer blijde intrede van een waardig schrijdende sint. Na al dat wachten, en al die opgefokte pietengekte is zo'n intrede altijd toch een beetje aan anti climax, de sint is au fond toch een beejte een zuurpruim waar je als kind niet goed raad mee weet. Maar alles verliep vlekkeloos, niet zoals in de ginsteschool destijds waar de intrede van de goed heilig man wel eens werd verstoord door een lustige kapoen (Ole V.) die uitriep: "Godverdomme, 't is Hubert Vanacker!!"


Posted by vana0047 at 1:33 AM

December 3, 2004

de bom barst

Dat hij slikte wist eigenlijk iedereen met een ons verstand, maar dat San Francisco Giants slugger Barry Bonds ook effectief zou bekennen doping te hebben gebruikt kwam wel als een verrassing. Bonds is momenteel de beste home run hitter in baseball en heeft zowat alle records op zijn naam staan. Vandaag verscheen er een artikel gebaseerd op gelekte informatie waarin te lezen staat dat Barry Bonds een jaar terug in een gesloten zitting (“grand jury”) bekende inderdaad doping te hebben geslikt. Het is de story van de dag en onderwerp van verhit debat op de talkradio. Amerikaanse baseballfans staan nu een beetje voor hetzelfde dilemma als wielerfans bij ons destijds, moeten we gewoon aanvaarden dat er massaal gepakt wordt en ons daar vooral niet over opwinden of moeten we meer verwachten van onze sport en zondaars aan de schandpaal nagelen ? En net zoals in het wielrennen bij ons is het de overheid/politiediensten die de kat de bel aangebonden heeft. De MLB (Major League Baseball) deed immers bitter weinig om dopingzondaars op te sporen: een keer per jaar een vooraf aangekondigde controle, dan kan je net zo goed niet controleren. Dit lakse dopingbeleid is niet alleen de schuld van de liga, de machtige spelersvakbond heeft zich altijd verzet tegen strengere controles. Allicht kwam dat Bud Selig, de baseball commissioner goed uit, de sport zit al een tijdje in het slop, en niets doet de kassa meer rinkelen dan homerun records. Baseball is weliswaar een ploegsport, maar individuele statistieken zijn bijna net zo belangrijk. In 1998 bijvoorbeeld waren alle ogen gericht op Mark McGuire en Sammy Sosa, die in een epische strijd verwikkeld waren om het home run record te breken. Beide spelers speelden bij middelmatige teams, maar de home run race sprak dat jaar veel meer tot de verbeelding dan de World Series en bracht de sport na een paar moeilijke jaren terug in de belangstelling. Home runs bring in money. Geen wonder dus dat er weinig inspanningen werden gedaan om het fenomeen Barry Bonds van de troon te stoten. Bonds was altijd een goede “hitter”, goed voor zo’n 30-35 home runs per jaar, maar in de herfst van zijn carriere, tussen zijn 37ste en 40ste klopte hij er per jaar gemiddled meer dan 50 het park uit. En laat dat nu ook net de periode zijn dat hij met een nieuwe, niet onbesproken, trainer ging samenwerken. Geen wonder dat hier en daar een wenkbrauw de hoogte in ging, maar harde bewijzen waren er niet. Tot vandaag dan. Wat allicht nog wat olie op dit vuurtje zal gooien is dat Bonds geen al te goed imago heeft, door de doorgaans nochtans kruiperige Amerikaans sportpers wordt hij afgeschilderd als een arrogante klier, die zich steevast afzondert van zijn ploeggenoten en zich boven iedereen verheven voelt. Zelfs Michael Jordan, ook niet de nederigste, werd zo niet afgeschilderd. To be continued….

records

Posted by vana0047 at 3:08 PM

December 1, 2004

Theo Van Gogh

Doordat de moord op Van Gogh samenviel met de Amerikaanse verkiezingen, werd er hier aanvankelijk niet veel aandacht aan besteed, maar vorige week verscheen er een artikel in newsweek en een reportage op de publike radioover de clash of civilizations in Europa.

Posted by vana0047 at 8:44 PM

November 29, 2004

Web exclusive!!

Lance Armstrong was net bij David Letterman, hij zei dat hij zeker nog een tour
ging rijden, alleen wist hij niet zeker of het de volgende tour zou zijn. Hij heeft zich een beetje meer laten gaan dan gewoonlijk na zijn laatste overwinning.

Posted by vana0047 at 11:37 PM

No leftovers for Jeff

Thanksgiving ligt al een tijdje achter de rug, maar we hebben nog steeds flink wat overschotjes in de ijskast. Kalkoen is natuurlijk wel een beetje iffy na een paar dagen, maar zolang er nog geen bedekkend slijmlaagje te bespeuren valt is
het wat mij betreft OK. Het is hier algemeen geweten dat Thanksgiving leftovers beter smaken dan tijdens het feestmaal zelf. Allicht omdat je niet verplicht bent die in het gezelschap van je familie te verorberen. De cultus van de leftovers gaat zelfs zover dat mensen er gedichtjes over schrijven en over email doorsturen. Zo stuurde Jeff (Heathers vader) me dit gedichtje door dat hij op zijn beurt van een kennis had gekregen:

'TWAS THE NIGHT OF THANKSGIVING, BUT I JUST COULDN'T SLEEP.
I TRIED COUNTING BACKWARDS, I TRIED COUNTING SHEEP.
THE LEFTOVERS BECKONED - THE DARK MEAT AND WHITE
BUT I FOUGHT THE TEMPTATION WITH ALL OF MY MIGHT

TOSSING AND TURNING WITH ANTICIPATION
THE THOUGHT OF A SNACK BECAME INFATUATION.
SO, I RACED TO THE KITCHEN, FLUNG OPEN THE DOOR
AND GAZED AT THE FRIDGE, FULL OF GOODIES GALORE.

I GOBBLED UP TURKEY AND BUTTERED POTATOES,
PICKLES AND CARROTS, BEANS AND TOMATOES.
I FELT MYSELF SWELLING SO PLUMP AND SO ROUND,
'TIL ALL OF A SUDDEN, I ROSE OFF THE GROUND.

I CRASHED THROUGH THE CEILING, FLOATING INTO THE SKY
WITH A MOUTHFUL OF PUDDING AND A HANDFUL OF PIE.
BUT, I MANAGED TO YELL AS I SOARED PAST THE TREES....
HAPPY EATING TO ALL. PASS THE CRANBERRIES, PLEASE.


MAY YOUR STUFFING BE TASTY, MAY YOUR TURKEY BE PLUMP.
MAY YOUR POTATOES 'N GRAVY HAVE NARY A LUMP.
MAY YOUR YAMS BE DELICIOUS, MAY YOUR PIES TAKE THE PRIZE.
MAY YOUR THANKSGIVING DINNER STAY OFF OF YOUR THIGHS.

HAVE A WONDERFUL THANKSGIVING!
 Love to all!!!


Maar, never to be outdone, Jeff kon het daar niet bij laten. Zelf moest
hij de volgende dag een scan van zijn ingewanden doen maken, met zo'n
cameraatje dat via de mond wordt binnengebracht, en kon hij dus -o ramp-
een morgen niet eten. Dus schreef en verstuurde hij het volgende antwoord:

 
It was really quite lovely
Hearing from you,
But my post-feasting plans
Have got me Quite blue
 
I'm having a Cat Scan
 of the stomach that day,
So have your big feast,
Jeff's NPO, as they say.
 
In fact the one thing
I must actually partake,
Is two huge containers
Of viscous milk shake.
 
Not sweet and delicious,
But chalky and sour,
So think of me kindly,
As you drink and devour
 
That leftover turkey,
that stuffing and corn,
those whpiping cream cookies,
from evening till morn.
 
 8:30  on Friday,
I slug my first glug,
then half of a bottle
at nine I must chug.
 
I start on the other
At nine and a half,
And finish at 10,
And, oh, don't you laugh.
 
They call it a smoothie,
Wild berry I think,
But it's not something most folks
would offer to drink.
 
Then into the cat scan,
Likekty split,
(that is, of course Karen,
If I actually fit).
 
And I'll listen to Enya,
Whilst they click a few pix,
Of my innards to check if
there's something to fix.
 
So while you engorge,
drink wine and make merry,
remember your dear friend
Is in something scary.
 
And if they find nothing,
then nothing is lost,
'cept a day of indulgence,
but that's all it cost.
 
And if in my belly,
they find a new beast,
Then I'll just have to wait
Till next year for my feast.
 
For I'm certain it's nothing
to worry about,
Just the wages of sin,
and a life as a lout.
 
So I'll end with a wish,
to you and to yours,
Have a happy Thanksgiving,
While my gut gets explored.
 


Posted by vana0047 at 1:55 PM

November 27, 2004

blote ruggen

De clip van de vechtende basketmiljonairs was hier bijna non-stop te bekijken in prime time. In mijn klas (ik onderwijs media ethiek dit semester) zitten er een paar jonge moeders die af en toe al eens een zaag durven spannen over al het geweld dat er de dag van vandaag op TV te zien is, bezorgd als ze zijn over de onschuld van hun kinderkens. Dus vroeg ik op een dag als binnenkomer (en als tijdvreter, ik was niet echt super voorbereid die dag) of er bepaalde zaken waren op TV die volgens hen media etisch gezien niet dooe de beugel konden. Ik had gedacht dat ze misschien de beelden van vechtende basketballers, toch rolmodellen voor vele kleine Amerikaantjes, er een beetje over zouden vinden. Er was ook nog die Amerikaanse soldaat die een gewonde Irakees afknalde, hoewel dat hier zwaar ge-edit op de buis kwam, vroeg ik me af of er daar misschien geen discussietje inzat die de vijftig minuten iets vlugger voorbij zou doen gaan. Er zitten immers ook een paar examplaren in de klas die brand roepen telkens er iets te zien of te lezen valt in de media dat kritisch is tov van “the troops.”

Het antwoord dat ik kreeg had echter niets met bovenstaande voorbeelden van doen. Waar men zich vooral aan gestoord had deze week (of toch een paar mensen) was een suggestief voorfilmpje voor Monday Night

Football waarin Tyrell Owens (wide receiver voor the Philadelphia Eagles) en een actrice uit de nieuwe TV hit in America, desperate housewifes , wat staan flirten en je op het einde zelfs –gasp- de blote rug van de sexy blondine van dienst te zien krijgt. Groot alarm, kwade kijkers, iedereen biedt zijn excuses aan voor dit vuige stukje televisie. The FCC (federal communication commission) die de laatste tijd kwistig boetes uitgedeeld heeft (o.a. aan Howard Stern en aan ABC ivm met nipplegate) staat al met het boeteboekje in aanslag. Hypocriet? Volgens een columnist van newsweek in ieder geval wel.

Posted by vana0047 at 8:41 PM

November 25, 2004

Thanksgiving

Vandaag is thanksgiving, de belangrijkste Amerikaanse feestdag, die in typisch Amerikaanse stijl gevierd wordt. Op donderdag is er een vreetfestijntje en eet
men zich in een coma (kalkoen) en op vrijdag gaat iedereen shoppen. De vrijdag na thanksgiving is de drukste winkeldag van het jaar, de winkels gaan open om zes uur 's morgens en er zijn overal superkoopjes te doen. eten en shoppen, geen wonder dat het iedereens favoriete feestdag is. Mijn Thanksgiving was bijna helemaal geslaagd toen ik op de site van club brugge las dat Club Utrecht in de VS zou worden uitgezonden, maar het kanaal in kwestie zit hier niet op de kabel, wordt het toch weer American football kijken op Thanksgiving.


Posted by vana0047 at 11:48 AM

November 23, 2004

Racist Europeans

Een editoriaal in de Minnesota Daily had het gisteren over de racistische oerwoudgeluiden die van de tribunes rolden telkens een zwarte speler aan de bal kwam tijdens Spanje-Engeland. Zoiets zou hier niet kunnen Amerikanen vinden Europeanen dan ook vaak wat racisitisch. Ze fronsen de wenkbrauwen als ze bijvoorbeeld horen over het verbod op sluiers in Frankrijk en hoe moeilijk het samenleven tussen migranten en oorspronkelijke bevolking verloopt in Europa. Dan zien ze ons toch weer een beetje als dat continent dat altijd al geplaagd is geweest door godsdienstoorlogen en intolerantie waar hun voorvaders voor op de vlucht sloegen. Amerikanan begrijpen al die poeha om een hoofddoek niet. Om in Amerika geaccepteerd te worden volstaat het dat je gelooft in de vrije markt and the American dream, dat je op Superbowl Sunday samen met de rest van Amerika voor de buis zit (als sport je niets zegt dan kijk je gewoon voor de nieuwe reclamefilmpjes die dan steevast gelanceerd worden) en dat je op the Fourth of July met veel "waws" and "greats"naar het vuurwerk gaat kijken. Of je daarbij dan een hoofddoek of een neusring draagt, doet er niet toe: one nation, undivided. Op dat vlak is men hier veel toleranter dan in Europa. Als men iemand tegenkomt die er een beetje anders uitziet, heeft men in Amerika niet de reflex om meteen te controleren of de portefeuille nog op z'n plaats zit, maar heeft men veeleer iets van "wow, that is so interesting." En meestal is die belangstelling niet geveinsd, Amerikanen zijn nog niet zo misantropisch en cynisch als wij, en that's part of the charm of America. Daarom vind ik de herverkiezing van Bush dan ook jammer, omdat hij en de haviken in zijn kabinet met hun propaganda van de angst en het wantrouwen die heerlijke naiviteit proberen uit te roeien.

NPR is momenteel bezig aan een interessante reeks reportages over de Islam in Europa. En ook de New Yorker heeft een interessant, maar nogal lang, artikel over het hoofddoekenverbod in Frankrijk.

Posted by vana0047 at 12:45 PM

November 22, 2004

Something that pisses me off!

Reports of its dead have been greatly exaggerated. Mijn geweeklaag over de sluiting van First Avenue, de groezelige rock club downtown, was een beetje voorbarig, vrijdag gingen de deuren weer open. (weet niet of je deze link kan openen zonder een sign up te moeten invullen..

Een tijdje terug opende recht over First Avenue een Block E. Een gigantisch entertainment complex met Americana at its worst, ketenrestaurants, Hard Rock cafe, een gigantisch luna park, kitcherige clubs en een bioscoopcomlex, niet iedereen was er even zeer over te spreken, het is een architectureel gedrocht, maar over smaken valt te twisten . Downtown kon ook wel een infusie gebruiken, en Minneapolis doet tenminste iets om zijn stadscentrum levendig te houden. In vele steden in de Midwest zijn de stadscentra zo dood als wat. Ik was een paar jaar teug in Kansas City voor een conferentie, en als je daar rondloopt is het alsof je in een spookstad rondwaart. Bijna niemand op straat, geen winkels, geen bars, alles is naar de suburbs gezogen, en de inner city verpaupert. Tijdens een avondwandelingetje vroeg de enige levende ziel die ik tegenkwam of ik "some rocks" wilde, ik vermoed dat hij daarmee crack cocaine bedoelde.

Dus Block E zal wel de baarlijke duivel niet zijn, ik ga er graag een filmpie pikken, en First Avenue zal ook wel niet louter door de liefde voor muziek gedreven worden, maar toch,... als je moet kiezen dus de kleine onafhankelijke muziekclub, die het opneemt tegen Clear Channel, die veel doet voor de plaatselijke muziek, die eigendom is van locals, en de chainbusiness die je overal in de V.S terugvindt, dan gaat je synpathie toch eerder naar de eerste uit. Niet bij het gemeentebestuur van Minneapolis, een reden waarom First Avenue zo in de problemen zit is dat ze zoveel belastingen/taxen moeten betalen. Nu ja, iedereen is gelijk voor de wet. Of toch niet. blijkt dat hun overburen van Block E, die vele keren groter zijn, vele keren meer poen binnenrijven en vele keren meer lobbying power hebben veel minder belasting moeten betalen:

Unpaid real-estate taxes made up most of the debt of the previous management company. The club paid about $109,000 in 2004 Hennepin County property taxes. Its new neighbor across 7th Street, the Block E entertainment complex, only owed about $5,200 based on a city deal with its developers.


Niet eerlijk... life's good, but not fair at all!

Posted by vana0047 at 1:10 AM

November 21, 2004

Free knuckle sandwiches!!

Wooaa. een paar dagen geleden speelden the Indiana Pacers tegen de Detroit Pistons, en things got a little out of control, in wat vele waarnemers de ergste
rel in ooit in de NBA noemen.IFilm heeft de clip online En dan te denken dat Canotona destijds voor een zijn janette karatetrapje maanden schorsing aan de broek kreeg.

Posted by vana0047 at 6:13 PM

November 10, 2004

when the war hits home

Sad story. Een huisgenoot van Pascal zijn lief (are you following?) is opgeroepen om in Irak met een vrachtwagen te gaan rondrijden in Tikrit and Fallujah. Ze had zich op haar zeventiende ingeschreven bij de reservisten, die moeten een keer per maand een weekendje gaan trainen en een keer per jaar voor twee weken op trainingskamp. Nogal wat jongeren uit minder begoede milieus doen dit omdat het leger dan instaat voor (een deel van) hun inschrijvingsgeld aan de universiteit. (wat niet gering is hier en de laatste jaren sterk de hoogte is ingeschoten) Toen ze zich inschreef werd haar gegarandeerd dat ze enkel zou worden opgeroepen om bijstand te verlenen bij natuurrampen en dat ze nooit naar oorlogsgebied zou worden gestuurd. Niet dus. Volgens Pascal was het daar de laatste weken constant bleitsoep-a-gogo. Daar ze een student is hier aan de U of M wijdde de campusrkant, the Minnesota Daily een hele reportage aan haar.

Posted by vana0047 at 3:47 PM

November 4, 2004

First Avenue closes

Niet helemaal onverwacht, maar daarom niet minder tragisch: First Avenue Minneapolis beste club en concert venue doet na 30 jaar rockgeschiedenisschrijven de boeken toe. Het voormalige bus station fungeerde onder andere als decor in Purple Rain. Sinds ClearChannel helemaal uit zijn voegen is gebarsten werd het echter steeds moeilijker voor First Avenue om bands te boeken. Typische First Avenue bands werden steeds vaker geboekt in andere, minder gezellige, duurdere, en gewoon slechtere clubs. Dit jaar zag ik bijvoorbeeld Franz Ferdinand, the Pixies, Starsailor, the Libertines, en Tortoise, groepen die vroeger geheid in First Ave zouden gespeeld hebben, hun ding doen in clear channel venues. What a crying shame. Er is echter hoop dat First Ave weldra opnieuw de deuren zal openen onder nieuw management.
Hier zijn alvast mijn favoriete First Ave moments:
1. Massive Attack 1998
2. 16 horsepower 2000
3. PJ Harvey 1999
4. Interpol 2003
5. 2 for 1 Tuesdays (2 halen, 1 betalen)


Posted by vana0047 at 5:55 PM

NBA van start

NBA gaat van start deze week. The Minnesota Timberwolves hebben een goede kans om weer ver te komen, vooral omdat de Lakers en Sacramento fel verzwakt zijn. Enig probleem is dat een van de sterren, Latrell Sprewell plots is moeilijk beginnen doen over zijn contract, 7 miljoen dollar per jaar, dat vindt hij toch maar een beetje weinig... "I've got a family to feed" had hij in de media gezegd. Grote eters bij de Sprewells....Posted by vana0047 at 2:07 PM